Tag Archive : Administracja infrastrukturą sieciową firmy

Backup (archiwizacja danych) to jedna z podstawowych metod zabezpieczenia systemów informatycznych przed awarią i zagrożeniem utraty cennych danych.

Istnieje na rynku wiele różnych rozwiązań dla archiwizacji danych. Wiele z nich to rozwiązania komercyjne. Te jednak wiążą się ze sporym wydatkiem na który nie wszystkie firmy stać. Jednak pytanie jest takie co jest bardziej warte utrata danych czy zabezpieczenie tych danych. Czasami dane te są zbierane i tworzone przez lata. Odtworzenie ich może być bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe. Dlatego warto wcześniej zastanowić się nad tym.

Są jednak rozwiązania tańsze, a tak samo dobre. Jednym z nich jest wykorzystywanie oprogramowania OpenSource Bacula. Wersja podstawowa nie kosztuje wcale, ale wymaga administratora  i kogoś kto tym będzie zarządzał. Poza tym jak w każdym wypadku konieczna jest infrastruktura do tworzenia backup.

Ja jako firma Exigen mogę zaprojektować i wdrożyć oprogramowanie backup Bacula, tak aby zabezpieczyć zasoby firmy w tani, ale równie dobry sposób. Oferuję także nadzór i późniejsze zarządzanie archiwizacją zasobów. Rozwiązania oferowane przeze mnie nie muszą byc drogie, są dostosowywane do potrzeb firmy.

Jako serwer backup stosuje system Linux, a miejsce składowania danych serwery Qnap lub macierze wewnętrzne serwera zbudowane w technologi RAID.

Archiwizuje zarówno serwery Linux jak i Windows, oraz stacje robocze z dowolnym systemem operacyjnym.

Zapraszam do kontaktu i rozmowy na temat rozwiązań backup.

Jako firma Exigen w dniu 31.08 podpisana została umowa na zarządzanie i administrację infrastrukturą informatyczna firmy DOT Systems Sp. z o.o.

Zapewniać będę bezawaryjną pracę sieci i sprzętu komputerowego. W razie awarii szybką neutralizację problemu i ewentualną naprawę uszkodzenia.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony

 

Firma Exigen planuje rozpoczęcie w pełni funkcjonalnej działalności od dnia 1 września 2018 roku. Firma ma już nadany numer Regon oraz NIP. Sidziba firmy znajduje się w Piasecznie koło Warszawy. Zakresem swoich usług z dojazdem do klienta obejmować będzie województwo mazowieckie. Do momentu rozpoczęcia działalności  możliwy kontakt z właścicielem w sprawach ewentualnej współpracy i zakresu działalności tylko przez formularz.

Zapraszam także osoby i firmy potrzebujące wsparcia okazjonalnego.